banner

Şirkət Şərəfi

Ətraf mühitin idarə edilməsi sisteminin sertifikatlaşdırılmasının orijinal ingilis dili versiyası (07.07.2020)


Əməyin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sertifikatının orijinal İngilis dili versiyası (2020.07.07)


Keyfiyyət idarəetmə sistemi sertifikatının ingilis dili orijinalı (07.07.2020)


Təhlükəsizlik istehsalı standartlaşdırma sertifikatı


2020 Kredit Reytinq Sertifikatı AA+ (14.08.2020)


İkisi birdə inteqrasiya idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsi sertifikatı


Liaoning Jiucheng AAA Müəssisə Kredit Reytinq Sertifikatı (2021.6)


Keyfiyyət və Dürüstlük Milli Qabaqcıl Müəssisəsi


Yüksək texnologiyalı müəssisə sertifikatı2019-12-19


Milli Sənaye Məhsulu İstehsalı Lisenziyası (Əsli)


Metrologiya Mütəxəssisləri üçün Milli Praktik Təlim Bazası — Sertifikat


Alibaba ixtisaslı təchizatçı (lövhə)


Almaniyadakı Fraunhofer İnstitutu tərəfindən birgə araşdırılan Çin-Alman Ağıllı İstehsalat (Sənaye 4.0) nümayişi layihəsi


1/13